Introductie: over veelvoelen

Voor wie veel voelt is het een uitdaging om te voelen wat er te voelen is, te vertrouwen op innerlijk weten, de sensitieve informatie te vertalen naar een passende actie en intussen zelf fier overeind te blijven lopen.

 

Daarom is het belangrijk om jezelf energetisch goed te onderhouden. Dan word je gewaar van gedachten die jouw intuïtie ondermijnen en ontwikkel vaardigheden om je eigen ruimte te beheren en je werk te bezielen.

 

Dát is baas zijn in eigen energie.

Veelvoeler zonder leeg te lopen, een 4 stappen plan

Er zijn mensen die van nature extra gevoelig zijn voor wat er in en om hen heen gebeurt. Als je dit leest, ben jij er waarschijnlijk een van. Een van die mensen van wie de blik vaker gericht is op de ander. Die voelt dat een ander een goede of slechte dag heeft. Die weet dat er ruzie op komst is of dat de lucht juist is geklaard. Of die op het werk aanvoelt wanneer een project klem loopt, wat er aan schort in een organisatie, waar het aan ontbreekt bij de directie en wanneer een situatie compleet uit de hand zal lopen.

 

Je voelt het aan je water of proeft het in de lucht, al lukt het niet altijd om in woorden uit te drukken wat je ervaart en waarom. 

 

Kopje onder in de onderstroom

Voelers, empaten, extra ontvankelijken of (hoog)sensitieven nemen meer waar dan er bewust met hen wordt gedeeld. Ik noem ze veelvoelers. Ze maken als vanzelf diep contact met een ander en gaan er soms vanuit dat anderen dat ook (zouden willen) doen. Zij zijn de mensen die met een voet in de onderbewuste onderstroom staan van een relatie, de organisatie of van een samenleving in groer verband. En juist die onderstroom maakt dat ze af en toe kopje onder gaan, met burn-out of overspannenheid als mogelijk gevolg. De grote uitdaging is om te voelen wat er te voelen is, te vertrouwen op innerlijk weten, de sensitieve informatie te vertalen naar een passende actie en intussen zelf fier overeind te blijven lopen.

 

Veelvoelen zonder leeg te lopen – 4 stappen plan Baas in eigen energie

Voor wie veel voelt en wie zijn/haar sensitieve informatie beter wil begrijpen is het belangrijk om:

  1. Te bouwen aan stevig fundament en voedende basis voor jezelf  – Door diep te wortelen, je eigen grenzen te  voelen, kennen en kunnen aangeven en je eigenveelvoeler ruimte in acht te nemen. Elke. Dag. Weer.
  2. Te breken met overtuigingen die het vertrouwen op het innerlijk weten in de weg staan.
  3. Een bewustzijn te ontwikkelen van waar je op leegloopt, van oplaadt en waar je zoveel van hebt dat je ervan overloopt. Om te kunnen voelen wanneer je in je kracht staat en waardoor. Veelvoelers en hun omgeving hebben er baat bij om te leren herkennen wat van henzelf is en wat van een ander.
  4. Te leven en werken vanuit bezieling. Je hoeft dit diepe pad niet alleen te bewandelen. Er zijn collega-veelvoelers, muziekstukken, prachtige wolkenluchten en geweldige (huis)dieren om je mee te verbinden. Die als krachtbron kunnen dienen om je op te laden om weer geïnspireerd en met een vol hart aan het werk te gaan.

Baas worden in eigen energie is geen eenmalige actie of proces. Het is geen stappenplan dat een keer doorlopen kan worden en daarna vergeten. Voor veelvoelers is het van belang zichzelf energetisch goed te onderhouden. Noem het energetische hygiëne. Douchen, tandenpoetsen, flossen… voeg energiebeheer toe aan het rijtje en je houdt jezelf fris van indrukken en emoties die je in de loop van de dag hebt opgedaan. Word je gewaar van gedachten die jouw intuïtie ondermijnen en ontwikkel vaardigheden om je eigen ruimte te beheren en je werk te bezielen. Dát is baas zijn in eigen energie.

 

Hoogsensitief en/of veelvoeler?

Volgens Elaine Aron, pionier in onderzoek naar hoogsensitiviteit, is 1 op de 5 mensen gevoeliger voor prikkels dan anderen. Zij nemen meer details waar: geuren, kleuren, temperatuur, pijn, geluiden, sferen en ook emoties. Mijn ervaring is echter dat niet alle hoogsensitieven even veel voelen van wat een ander voelt. Dat komt doordat niet alle mensen met een lagere prikkeldrempel even gevoelig zijn voor alle soorten prikkels: iemand die enorm goed kleuren kan onderscheiden is niet perse meer empathisch dan een ander. Het zijn vooral degenen die voelend waarnemen die zich spontaan inleven in situaties en gevoelens. Zij hebben snel toegang tot pre-analytische informatie: informatie die wordt waargenomen, vóórdat zij erover na hebben gedacht. De kunst is om die intuïtieve informatie vervolgens oordeelloos te interpreteren.

 

Waar komt veelvoelen vandaan?

Mensen die uit een gezin komen waarin ze zich niet veilig hebben gevoeld hebben een grotere kans om zich te ontwikkelen tot veelvoeler. Om in hun vroege jeugd te kunnen navigeren in een gezin waarin het gedrag van een of beide ouders of andere gezinsleden niet voorspelbaar was, door bijvoorbeeld scheiding, psychische problemen of verslaving, was het van levensbelang om te kunnen voelen wat er speelt. Hoe staat de pet vandaag? Wat hangt me boven het hoofd, hoe kan ik erger voorkomen? Niet iedere veelvoeler heeft zo’n jeugd, maar veel mensen met zo’n jeugd worden wel een veelvoeler. Hun verhaal klinkt door in de gedragspatronen die meegenomen worden naar de volwassenheid. De bijzondere talenten die deze kinderen ontwikkelen vormen de basis voor sterk ontwikkelde psychologische vaardigheden – invoelen en afstemmen. En tegelijk staat daarmee de volwassene voor de uitdaging om te kunnen verbinden zonder helemaal in de ander op te gaan.

 

Zet je sensitieve intelligentie slim in en geef haar stem

Ik ben ervan overtuigd dat hoog-sensitieven en veelvoelers met hun sensitieve waarneming en intelligentie, een waardevolle ‘antenne’ functie hebben binnen sociale gemeenschappen. Zij zijn degenen die een vijand voelen naderen en alarm slaan. Zij zijn degenen die met een zachte fluistering kenbaar kunnen maken dat er problemen zijn in de groep. Zij ruiken het als een dier ziek is. Zij zijn degenen die voelen dat het weer omslaat en dat er dekking gezocht moet worden. Zij hebben een alarmfunctie die het waard is om gehoord te worden, terwijl ik vaak zie dat hun omgeving én zijzelf de signalen niet oppikken. Door veelvoelers een stem te geven of om als veelvoeler van je te laten horen geef je jouw omgeving de kans om sterker te worden en te groeien. Ook al komen de woorden er niet direct in een volzin uit, jouw waarneming is van waarde.

 

Goede zelfzorg – blik op jezelf, oog voor een ander

Het vergt enorme kracht om diep geraakt te kunnen worden. Mee te voelen met een ander. Empathisch te zijn. Zorg er dan ook voor dat die kracht de tijd krijgt om weer aangevuld te worden en zeg nee als de koek eigenlijk op is. In het vliegtuig worden instructies gegeven om éérst het eigen zuurstofmasker op te doen en dan pas die van een ander. Dat is lastig voor veelvoelers. Zij kunnen gemakkelijk door externe prikkels met hun aandacht buiten hun lichaam terecht komen en zodanig vergeten dat ze er zelf ook nog zijn, dat zij alleen maar oog hebben voor de behoeften van een ander.

 

Door je aandacht eerst meer op je binnenwereld te richten en bewust contact met je lichaam te onderhouden, word je meer bewust van interne sensaties en word je als voeler sterker.